การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์


การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ขอเชิญ เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์" เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566 สมัครผ่าน QR Code ได้เลยคะ