โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ติดต่อสอบถามได้ตามประกาศที่ให้ไว้