ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด


ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        วันที่  23  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่   ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว  ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีฯ  ในการนี้ทางศูนย์ฯ ให้การสนับสนุน พันธุ์ปลายี่สก ปลาไหล และหอยขม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา หมู่ที่ 1 บ้านบางไร่ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี