กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       วันที่  13  ธันวาคม  2565  เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัด “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด”  ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย โดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้  พร้อม พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 นายจงกรม สมพงษ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ประมงอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 55,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสลิด 20,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 5,000 ตัว และปลาสุลต่าน 30,000 ตัว ณ เขื่อนปัตตานี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา