พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ)


พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


          วันที่  1  พฤศจิกายน  2565 เวลา 10.00 น.นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายสมชาย แสงกลัด     ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ศรชล.จังหวัดปัตตานี นายอำเภอหนองจิก กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานร่วมเปิดพิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับ)ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรา 67(2)  จำนวน 1,392 ลูก การทำลายครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมประมง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี