วันพระราชทานธงชาติไทย? 28? กันยายน? (Thai? National Flag Day)? ประจำปี?2565


วันพระราชทานธงชาติไทย? 28? กันยายน? (Thai? National Flag Day)? ประจำปี?2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่  28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันครบรอบ 105 ปี  วันพระราชทานธงชาติไทย? 28? กันยายน? (Thai? National Flag Day)? ประจำปี?2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ?เกล้าเจ้า?อยู่?หัว? (รัชการที่ 6)ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์?เป็นธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ    ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยสืบไป