”วันประมงแห่งชาติ ประจำปี   พ.ศ.2565”


”วันประมงแห่งชาติ ประจำปี   พ.ศ.2565” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่  12 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น.นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี  นายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี  ประมงอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน ”วันประมงแห่งชาติ ประจำปี   พ.ศ.2565” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี   นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีฯ ในครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนปลาสุลต่าน (ปลาบ้า) จำนวน 300,000ตัว  ณ โครงการชลประทานพรุสะนอ เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ   คลองภูมี บ้านภูมีน้ำพุ่ง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี