พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        วันที่ 7 กรกฏาคม  2565  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายสุมิตร มาหะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   จิตอาสา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหารวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่    28 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล ซึ่งมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีฯ โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 300,000 ตัว กุ้งก้ามกราม      จำนวน 200,000 ตัว  ณ บริเวณคลองราเกาะ หมู่ 2 บ้านราเกาะ ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี