พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ


พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 4 กรกฏาคม  2565  เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร สังกัดกรมประมง จัดพิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ    เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี        สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน  และผบ.ร้อย.ทพ.43  กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 100,000ตัว ซึ่งในงาน    มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการปลาสลิดดอนนา การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแปรรูปปลาน้ำจืด (Fisherman Shop)  ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6  ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี