โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี


โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่  21 มิถุนายน  2565  เวลา 10.00 น.  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามโครงการฯ นายมูฮำหมัด เบ็ญจเศรษฐ ปลัดอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะติดตาม กำกับ ดูแลโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี