โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี


[2022-08-01] สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม.. [2022-07-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม.. [2022-07-07] พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. [2022-06-29] โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี.. [2022-06-06] ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.. [2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. อ่านทั้งหมด 

โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่  21 มิถุนายน  2565  เวลา 10.00 น.  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามโครงการฯ นายมูฮำหมัด เบ็ญจเศรษฐ ปลัดอำเภอหนองจิก พร้อมด้วยคณะติดตาม กำกับ ดูแลโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี