ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี


[2022-08-01] สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม.. [2022-07-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม.. [2022-07-07] พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. [2022-06-29] โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี.. [2022-06-06] ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.. [2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 


         วันที่  1  มิถุนายน 2565 ? เวลา ?10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 7 ประธานกรรมาธิการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2565  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา6) ม.5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี