กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


          วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี สำนักงานประมงอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กรมการปกครอง  ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช (ยี่สกเทศ ตะเพียน) ขนาด 2-3 นิ้ว จำนวน 4,000 ตัว  โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี