จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”


[2022-06-29] โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี.. [2022-06-06] ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.. [2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. อ่านทั้งหมด 

จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


         วันที่  5  เมษายน  2565  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา    “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด  ปลาสุลต่าน ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว โดยมีนายนูรดี อับดุลราฮิม  นายอำเภอกะพ้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรม   ในครั้งนี้ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านบาโง หมู่ที่ 1 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี