กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)


กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)  


      วันที่  10  มีนาคม  2565  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 1,500 ตัว พร้อมแสดงนิทรรศการปลาสลิดดอนนา โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดงาน   ณ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี