คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี)


[2022-06-29] โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี.. [2022-06-06] ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.. [2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. อ่านทั้งหมด 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี) 


        วันที่  3  กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี) เพื่อลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 พร้อมประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนา (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี