โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


[2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-14]  กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-13] รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาให้กรมประมงดำเนินการแจกพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในส่วนของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีความเห็นว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำปละฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนั้นสอดคล้องกับวิถีของเกษตรกรในการทำบุญปล่อยสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

   โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร นี้ จะแจกพันธุ์ปลาไทยให้แก่เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ระหว่างวันที่ 1- 15 มกราคม 2565) และมีความต้องการรับพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อทำบุญในเทศกาลปีใหม่ โดยจะมอบให้เกษตรกรที่มีความต้องการรายละ 1 ถุง (99 ตัว) จำกัดวันละ 20 ถุง และแจกในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.