กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-14]  กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-13] รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

 กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สมัครมีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี และมีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อบรมระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาอบรม 3 วัน ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาอบรม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 2,000 ตัวต่อราย

กรอกใบสมัครตามลิงค์ หรือ QR Code

https://docs.google.com/forms/d/1sn5mXCPNWOdaY5C_UyUd-rJf6ByEBFMwu4UOla5Zkpc/viewform?edit_requested=truehttps://docs.google.com/forms/d/1sn5mXCPNWOdaY5C_UyUd-rJf6ByEBFMwu4UOla5Zkpc/viewform?edit_requested=true