กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565


 กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565

       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สมัครมีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี และมีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อบรมระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาอบรม 3 วัน ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาอบรม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 2,000 ตัวต่อราย

กรอกใบสมัครตามลิงค์ หรือ QR Code

https://docs.google.com/forms/d/1sn5mXCPNWOdaY5C_UyUd-rJf6ByEBFMwu4UOla5Zkpc/viewform?edit_requested=truehttps://docs.google.com/forms/d/1sn5mXCPNWOdaY5C_UyUd-rJf6ByEBFMwu4UOla5Zkpc/viewform?edit_requested=true