รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565


รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักกยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สมัครมีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา มีความสนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีบ่อสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ระยะเวลาอบรม 2 วัน ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาอบรม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 2,000 ตัวต่อราย

ใบสมัครตามลิงค์คะ

https://docs.google.com/forms/d/1bsAcf6KX3o6z44FJvtNOCvydZwrvca9kVahVENRmcS0/viewform?edit_requested=true