โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร

[2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-14]   กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-13] รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565.. [2021-11-12] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร.. [2021-11-08] พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย.. [2021-10-19] วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-08-17] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-04-09] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร 

 เผยเเพร่: 2021-04-09 |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

      วันที่  11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา นายณรงค์วิทย์ พบพาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน นายนิพนธ์ ชายใหญ่ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและคณะฯร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ม.5  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี