พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

[2021-12-28] โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบปร.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. [2021-12-14]   กิจกรรม  เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2021-12-13] รับสมัครกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565.. [2021-11-12] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร.. [2021-11-08] พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย.. [2021-10-19] วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-08-17] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-04-09] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. อ่านทั้งหมด 

พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 

 เผยเเพร่: 2021-04-09 |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

      วันที่  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายสมชาย แสงกลัด  ผอ.หน่วยปราบปรามประมงทะเลปัตตานี นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผอ.ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ร.ต.อ.ธรรมวิทย์ แต่งภูมิ รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับหรือไอ้โง่)ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1,758 ลูก และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสลิดจำนวน 5,000 ตัว ลงในบ่อทดลองเลี้ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ม.5  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี