พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย


[2022-08-01] สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม.. [2022-07-21] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม.. [2022-07-07] พิธีถวายพระพรและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ.. [2022-06-29] โครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดปัตตานี.. [2022-06-06] ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี.. [2022-04-27] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-04-07] จิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการพลเรือนไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”.. [2022-03-14] กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning).. [2022-02-09] คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ธ.จ.ปัตตานี).. [2022-01-21] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร งบกลุ่มจังห.. อ่านทั้งหมด 

พิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


      วันที่  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายสมชาย แสงกลัด  ผอ.หน่วยปราบปรามประมงทะเลปัตตานี นายสุชาติ รัตนเรืองสี ผอ.ทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล ร.ต.อ.ธรรมวิทย์ แต่งภูมิ รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเผาทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (ลอบพับหรือไอ้โง่)ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1,758 ลูก และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสลิดจำนวน 5,000 ตัว ลงในบ่อทดลองเลี้ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6) ม.5  ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี