กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 129 ครั้ง

 

     วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี  นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อม พ.ท.กัณต์พัสน์ ดวงมณี รอง ผบ.ฉก ทพ.43 นายมงคล นิตยบูรณ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี นายเจะอูเซ็ง มะแซ กำนัน ตำบลบางเขา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 15,000 ตัว ลงบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบพัฒนา จากนั้นเยี่ยมชมการใช้ตู้อบพลังงานชีวมวล ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6