กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564


กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี  นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อม พ.ท.กัณต์พัสน์ ดวงมณี รอง ผบ.ฉก ทพ.43 นายมงคล นิตยบูรณ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี นายเจะอูเซ็ง มะแซ กำนัน ตำบลบางเขา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาสลิดดอนนา จำนวน 15,000 ตัว ลงบ่อสาธิตการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบพัฒนา จากนั้นเยี่ยมชมการใช้ตู้อบพลังงานชีวมวล ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6