กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 224 ครั้ง

 

     วันที่  24-25  มีนาคม  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์  บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมและสาธิตการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564  โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในหัวข้อ หลักการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การทำอาหารปลา(ลดต้นทุน) มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านละโพ๊ะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี