ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 245 ครั้ง

 

       วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ,นายไพรัตน์ แม่ลิ่ม ประมงอำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗ ,นางสาวชมัยพร  ชูงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา พร้อมมอบพันธุ์ปลาสลิดดอนนา ให้แก่ นายเจริญ ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนา ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา อำเภอหนองจิก ตำบลบางเขา จังหวัดปัตตานี