มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 191 ครั้ง

 

        วันที่  ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ,สำนักงานประมงอำเภอแม่ลาน และสำนักงานประมงอำเภอหนองจิก มอบพันธุ์ปลากินพืช ปลาสุลต่าน ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  บริเวณพื้นที่อำเภอแม่ลาน และพื้นที่อำเภอหนองจิก โดยวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อำเภอหนองจิก ๓ ราย อำเภอแม่ลาน ๑๗ ราย และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อำเภอแม่ลาน ๒๖ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๖ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ ตัว  รวมทั้งสิ้น ๔๖,๐๐๐ ตัว