วันประมงแห่งชาติ 2560

ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02 ] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-12-02 ] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-11-28 ] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. [2021-08-13 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ.. [2021-08-02 ] การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์.. [2021-05-28 ] การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล.. [2021-05-27 ] แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์.. [2021-04-27 ] ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหว.. [2020-07-15 ] โครงสร้างองค์กร.. [2020-03-24 ]
อ่านทั้งหมด 

วันประมงแห่งชาติ 2560 

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |  อ่าน: 1,261 ครั้ง

 

๑๒ กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนตำบลควนสะตอ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ อ่างเก็บน้ำควนโต๊ะหงอด ม. ๙ ต. ควนสะตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก