ประกาศ เรื่องการประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด

[2021-12-27] ปลากัดกระบี่ ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง.. [2021-12-13] ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยม ศปจ.สตูล.. [2021-12-02] ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-11-28] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-08-13] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. [2021-08-02] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ.. [2021-05-28] การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์.. [2021-05-27] การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล.. [2021-04-27] แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์..
อ่านทั้งหมด 

ประกาศ เรื่องการประมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด 

 เผยเเพร่: 2021-04-27 |  อ่าน: 1,058 ครั้ง

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 11 รายการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูล โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดและดูสภาพครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่งานพัสดุ โทร 074-775455 ในเวลาราชการ * รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ