ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02 ] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-12-02 ] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. [2021-11-28 ] เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2564 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาซิวทอง.. [2021-08-13 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ.. [2021-08-02 ] การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์.. [2021-05-28 ] การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล.. [2021-05-27 ] แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์.. [2021-04-27 ] ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหว.. [2020-07-15 ] โครงสร้างองค์กร.. [2020-03-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 

 เผยเเพร่: 2020-03-24  |  อ่าน: 471 ครั้ง

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2563

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2563

7. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2563