ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 

 เผยเเพร่: 2016-12-30  |  อ่าน: 222 ครั้ง

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกันยายน 2562

 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม 2562

2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562

3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2562

4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมกราคม 2563

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมีนาคม 2563

7. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน 2563