รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566


[2023-02-17] นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ตรวจราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้.. [2022-10-24] รายงานการวิจัย การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาปล้องอ้อย.. [2022-10-24] รายงานการวิจัย การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาปล้องอ้อย.. [2022-08-24] เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาร่องไม้ตั.. [2022-03-12] รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566.. [2021-12-27] ปลากัดกระบี่ ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง.. [2021-12-13] ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตรวจเยี่ยม ศปจ.สตูล.. [2021-12-02] ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทยในสตูล.. [2021-12-02] ปลาสร้อยลูกกล้วย.. [2021-11-28] โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ “ปลาปล้องอ้อย ปลาสว.. อ่านทั้งหมด 

รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 

 ข้อมูลองค์กร  แผนยุทธศาสตร์


รายงานแผน-ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. โครงการ การผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี  กิจกรรมพัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี

4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5.โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์

7. รายงานการดูแลเก็บรักษาสัตว์น้ำของกลาง

10. กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ)

11. รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ

13. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บก103