การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์

การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

 เผยเเพร่: 2017-09-13  |  อ่าน: 172 ครั้ง

 

                    การเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ 

                   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ทำการรวบรวมปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล ในปี 2559-2563 มาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์และหาแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยในเชิงพาณิชย์ โดยชนิดพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงเป็นชนิด Pangio myersi ที่มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในจังหวัดสตูล โดยมีวิธีการเลี้ยงดังต่อไปนี้       

อ่านรายละเอียดบทความ