การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล

การสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล 

 เผยเเพร่: 2017-09-13  |  อ่าน: 156 ครั้ง

 

           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ทำการสำรวจและรวบรวมปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล ในปี 2561-2563 เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ ชีววิทยาเบื้องต้น และการแพร่กระจาย รวมทั้งรวบรวมมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยในเชิงพาณิชย์

               จากการสำรวจหาแหล่งน้ำที่มีปลาปล้องอ้อยโดยวิธีสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ และลงสำรวจในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล พบว่า แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาปล้องอ้อยส่วนใหญ่เป็นลำห้วย ลำธารที่มีน้ำไหลเอื่อย มีร่มเงาของต้นไม้ หรือมีพรรณไม้น้ำ หญ้า วัชพืช รากไม้ หรือใบไม้ทับถม เพราะมีนิสัยชอบหลบอยู่รวมกันเป็นฝูงในที่มืด

อ่านรายละเอียด