แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์

แนะนำโครงการพัฒฯาการเพาะเลี้ยปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์ 

 เผยเเพร่: 2017-09-13  |  อ่าน: 332 ครั้ง

 

โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์

“ปลาปล้องอ้อย ปลาสวยงามพื้นเมืองของไทย ถูกใจคนทั่วโลก”

ที่มาความสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยเพื่อการค้าและการอนุรักษ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลนั้น เนื่องจากในอดีตกว่า 15-20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสตูลจัดเป็นแหล่งรวบรวมปลาปล้องอ้อยที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปลาที่รวบรวมได้จะส่งจำหน่ายในตลาดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันปลาปล้องอ้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดสตูลมีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งการใช้ยาและสารเคมีทำการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อปลาปล้องอ้อยเป็นอย่างมาก

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล เล็งเห็นถึงความด้วยความสำคัญของปลาปล้องอ้อยที่เป็นปลาสวยงามพื้นเมืองที่มีศักยภาพทางการตลาดและความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ซึ่งจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้ทำการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปลาปล้องอ้อยในจังหวัดสตูล มาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตเพื่อศึกษาวิจัยหาวิธีการเพาะพันธุ์ในปี 2560 จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาปล้องอ้อยได้สำเร็จเป็นครั้งแรก ในปี 2562 ความสำเร็จดังกล่าวยังเป็นแค่ความสำเร็จในเบื้องต้น ซึ่งศูนย์ฯ จะต้องศึกษาวิจัยต่อไปในด้านต่างๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาปล้องอ้อยให้มีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์และสามารถปล่อยพันธุ์ปลาปล้องอ้อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ไว้ในแหล่งน้ำของจังหวัดสตูลตลอดไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชมวีดีทัศน์ Youtube