ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง

ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง 

 เผยเเพร่: 2020-12-18  |  อ่าน: 258 ครั้ง

 

          นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภาพรวมการเฝ้าระวังการทำการประมงในประเทศไทย เกี่ยวกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก การใช้งานระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และระบบความเสี่ยง ผู้จัดโดย สกฝ.ศรชล.จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ยุทธการ ศรชล. ระหว่าง 23-26 พ.ย.63 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา