ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล


[2023-06-02] บรรยายอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมสั.. [2023-04-25] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-05] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. [2023-04-03] เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/25.. [2023-03-30] ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง.. [2023-03-22] ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจัง.. [2023-03-22] เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-21] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ หรือด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง โดยมีนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบเรือประมง ประชุมหารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ หรือด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง โดยมีนายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบเรือประมง ประชุมหารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง