เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565


[2023-06-02] บรรยายอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมสั.. [2023-04-25] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-05] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. [2023-04-03] เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจประเมินของสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/25.. [2023-03-30] ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้.. [2023-03-30] เข้าร่วมประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง.. [2023-03-22] ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจัง.. [2023-03-22] เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-21] ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565" สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)" จากผู้เสนอโครงการทั่วประเทศ ในรอบที่ 2 โดยมีกรมประมงเป็น 1 ใน 13 หน่วยงาน ทั้งนี้ ผลงานที่กรมประมงได้รับการพิจารณาประเมินผ่านการคัดเลือก คือ "ระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)"วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565" สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)" จากผู้เสนอโครงการทั่วประเทศ ในรอบที่ 2 โดยมีกรมประมงเป็น 1 ใน 13 หน่วยงาน ทั้งนี้ ผลงานที่กรมประมงได้รับการพิจารณาประเมินผ่านการคัดเลือก คือ "ระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook)"