เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีลูกเรือประมงพลัดตกน้ำ


[2023-06-09] เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอ.. [2023-06-09] เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน.. [2023-06-09] ข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ.. [2023-06-02] เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางทำคำชี้แจงเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน.. [2023-05-10] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-25] เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรือ Carrier ต่างชาติขอเทียบท่าประเทศไทย.. [2023-04-05] เข้าร่วมการประชุมการแจ้งตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่.. [2023-04-04] กตร. สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566.. [2023-04-03] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีลูกเรือประมงพลัดตกน้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ  ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ว่าที่เรือตรีพรมสันต์  ทองแตง  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวรวิภา ไพบูลย์ นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีลูกเรือประมงพลัดตกน้ำ เพื่อตรวจสอบ พิสูจน์ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และเตรียมการชี้แจงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหามาตรการป้องกันลูกเรือประมงตกน้ำ โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม