เข้าร่วมประชุมร่างคู่มือควบคุมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านทางเรือประมงชักธงไทย


[2023-06-09] เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอ.. [2023-06-09] เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน.. [2023-06-09] ข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ.. [2023-06-02] เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางทำคำชี้แจงเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน.. [2023-05-10] ร่วมหารือเตรียมการอบรมสัมมนายกระดับขีดความสามารถ.. [2023-04-25] เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรือ Carrier ต่างชาติขอเทียบท่าประเทศไทย.. [2023-04-05] เข้าร่วมการประชุมการแจ้งตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำส่.. [2023-04-04] กตร. สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566.. [2023-04-03] ประชุมคู่มือ PSM และแนวทางการปฏิบัติงาน.. [2023-04-03] ประชุมการใช้งานระบบ Fishing Info (FI) และระบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือหน้.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมร่างคู่มือควบคุมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านทางเรือประมงชักธงไทย 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 22 ก.พ. 66 เวลา 09.30 - 16.30 น. ห้องตะพัดเขียว นายเอกภาพ บุญจันทร์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายศุภชาติ พูนสงนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (พนักงานราชการ) เข้าร่วมประชุมร่างคู่มือควบคุมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านทางเรือประมงชักธงไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อคิดเห็นจากทางสหภาพยุโรป