เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง ได้รับมอบหมายจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมด้วยนายสุเมธ เชิงสะอาด และ ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย โดยมี นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร กรมประมง ให้การต้อนรับนายสตีฟ เทรนท์ (Mr. Steve Trent) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) พร้อมคณะทีมงาน ได้เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และกรมประมง เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทยและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึงนำเสนอหลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ทั้ง 10 ข้อของ EJF ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการการประมงของไทย ตลอดจนการพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมประมงให้มั่นคง มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ มีความยั่งยืนต่อไป