ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


[2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง เมษายน 2565.. [2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ด่านตรวจเรือประมงเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของด่านตรวจเรือประมงเพชรบุรี