ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕


[2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-05] ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. [2022-04-28] ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจ.. [2022-04-26] ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่.. [2022-04-22] หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้.. [2022-04-22] ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บก.ศรชล. ชั้น 19 อาคาร CAT Tower ถนน เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ว่าที่เรือตรีพรมสันต์ ทองแตง เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ กลุ่มปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 1 (สปก.1) เข้าร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕ โดยมี พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แลพกองบังคับการตำรวจน้ำ มีการ บรรยายเหตุการณ์ และสถานการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ ศรชล. และชี้แจงการปฏิบัติที่ผ่านมาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่สิ่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของ ศรชล. เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเลต่อไป