ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 13/2565


[2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง เมษายน 2565.. [2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 13/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมทูน่า อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เวลา 13.30 น. นายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง พร้อมด้วย ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาคประมง ครั้งที่ 13/2565  ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง