ร่วมการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสหภาพยุโรป


[2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง มิถุนายน 2565.. [2022-07-25] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง พฤษภาคม 2565.. [2022-07-25] ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง เมษายน 2565.. [2022-06-20] รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง เมษายน 2565.. [2022-05-25] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง.. [2022-05-19] เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย.. [2022-05-11] เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุม.. [2022-05-05] เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสหภาพยุโรป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันนอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง พร้อมด้วย นายสุเมธ เชิงสะอาด และว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการนักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยมี พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง การทำประมงโดยผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุม เข้าร่วมการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานตามข้อสังเกตของสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง รองศาสตราจารย์ ธนพร ศรียากูล กรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ