รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของสมเด็จพระก.. [2021-04-07 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของสมเด็จพระก.. [2021-04-07 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-04-07 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพระบาทสมเด็จพ.. [2021-03-31 ] รายงานสำรวจสภาวะการทำการประมงในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จ.ยะลา ปัตตานี และน.. [2021-03-30 ] รายงานภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564.. [2021-03-25 ] รายงานภาพกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. [2021-03-22 ] รายงานภาพร่วมต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ.. [2021-03-22 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-12 มีนาคม 2564.. [2021-03-15 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-03-08 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ถ้ำจือลาฆี หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน และต่อจากนั่นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถ่ำจือลาฆี เพื่อส่งเสริมแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งการดำเนินจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                                                                                                                    “คนสำราญ งานสำเร็จ”