รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของสมเด็จพระก.. [2021-04-07 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของสมเด็จพระก.. [2021-04-07 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-04-07 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพระบาทสมเด็จพ.. [2021-03-31 ] รายงานสำรวจสภาวะการทำการประมงในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จ.ยะลา ปัตตานี และน.. [2021-03-30 ] รายงานภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2564.. [2021-03-25 ] รายงานภาพกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564.. [2021-03-22 ] รายงานภาพร่วมต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงและคณะ.. [2021-03-22 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-12 มีนาคม 2564.. [2021-03-15 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-03-08 ]
อ่านทั้งหมด 

รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |  อ่าน: 95 ครั้ง

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อหารือข้อราชการสำคัญของหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม อาหารแห้งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง นำไปแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่เขื่อนบางลาง และของพื้นที่ในจังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัยน้ำท่วมให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้.

                                                                                                                   “คนสำราญ งานสำเร็จ”