รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืดวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืดวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

ในวันที่ 18-19 มกราคม 2564 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำรถยนต์ หมายเลข กข-1246 ยะลา ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแหล่งน้ำจืด ผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยฯได้จัดหาพื้นที่ดำเนินงาน ณ ชุมชนเกาะทวด บ้านในหลง ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1.แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกับผู้นำชุมชนและชุมชน ให้รับทราบความเป็นมาวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 2.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง พร้อมบรรยายให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ แก่ชุมชนประมงในพื้นที่ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”