รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะลา

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะลา 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 . นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกาบังและอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัด ในช่วง 4-6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้ทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการประกอบอาหารกล่อง (อาหารปรุงสุก) จำนวน 2000 ชุด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคและบริโภค เสบียงอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

                                                                                                    “ คนสำราญ งานสำเร็จ