รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1/2564

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง(ยะลา) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดยะลา (FC) ครั้งที่ 1/2564 มีสำนักงานประมงจังหวัดยะลา และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา ปัตตานี ) เพื่อปรึกษาหารือเสนอแนะข้อคิดเห็น ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผลการดำเนินการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียนร้อย.

                                                                                                “คนสำราญ งานสำเร็จ”