รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30น. นปจ.เขื่อนบางลาง(ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หันหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ร่วมให้การต้อนรับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ โดยได้นำเรือตรวจประมงน้ำจืดบางลาง 12 สนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจผู้แทนพิเศษของรัฐบาลคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และโครงการเศรษฐกิจรอยต่อของชุมชนรอบเขื่อนบางลาง พร้อมนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยฯและให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณเกาะทวด ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

                                                                                                             “ คนสำราญ งานสำเร็จ