รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 28 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน และต่อจากนั่นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นถนนหลังที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ซึ่งการดำเนินจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                                                                                                                    “คนสำราญ งานสำเร็จ”