ร่วมต้อนรับผอ.ศปจ.สุราษฎร์ธานี

รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-24 ] รายภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสัญจรฯป.. [2021-02-03 ] กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์.. [2021-01-28 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ.. [2021-01-25 ] รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับผอ.ศปจ.สุราษฎร์ธานี 

 เผยเเพร่: 2021-01-04  |  อ่าน: 126 ครั้ง

 

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับนายเสรี เพชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะและร่วมต้อนรับนายเกษม ฮ่อบุตร มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน รับทราบสภาพปัญหาของหน่วยงานในต้นสังกัด ร่วมสร้าง ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวประมง พร้อมมอบนโยบาย ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”