งานเมาว์ลิดสัมพันธ์2563

รายงานภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงแหล่งน้ำจืด.. [2021-01-20 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 11-15 มกราคม 2564.. [2021-01-18 ] รายงานภาพกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.ยะหาและอ.กาบังจ.ยะล.. [2021-01-14 ] รายงานภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) ครั้งที่ 1.. [2021-01-11 ] รายงานภาพกิจกรรมร่วมต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ.. [2021-01-04 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 .. [2020-12-29 ] ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563.. [2020-12-29 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563.. [2020-12-21 ] รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 7-11ธันวาคม 2563.. [2020-12-16 ] รายงานภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด.. [2020-12-14 ]
อ่านทั้งหมด 

งานเมาว์ลิดสัมพันธ์2563 

 เผยเเพร่: 2020-12-14  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หน่วย/ศูนย์ (ชื่อย่อ) นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเมาว์ลิดสัมพันธ์ประจำปี 2563 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เขื่อนบางลาง เพื่อรำลึกประวัติของท่านศาสดาฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวทางของท่านศาสดาฯ พร้อมร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง ณ อาคารโรงหล่อ ที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

                                                                                                                  “ คนสำราญ งานสำเร็จ "